ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุทัยวิทยาคมจัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดและการค้นคว้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 "

, , , , , , ,

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุทัยวิทยาคมจัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดและการค้นคว้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดและการค้นคว้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 16 คน ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.40-9.35 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยแบ่งออกเป็น 6 ฐานความรู้ ดังนี้
ฐานที่ 1 รู้จักห้องสมุดและบริการยืมคืน เป็นฐานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของห้องสมุด เช่น ประวัติความเป็นมา ระเบียบการยืมคืน บริการของห้องสมุด เป็นต้น
ฐานที่ 2 พาหมูป่ากลับบ้าน เป็นฐานเลขเรียกหนังสือโดยใช้เกมพาหมูป่ากลับบ้าน ซึ่งเป็นเกมกระดานที่จำลองเหตุการณ์ข่าวหมูป่าผสมผสานกับทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการ
ฐานที่ 3 อ่านตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน เป็นฐานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านตามรอย ได้แก่ อ่านตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน star who read และ สนุกกับวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ โดยมีจุดเด่นของกิจกรรมคือ นิทรรศการหนังสือหมุนเวียน นิทรรศการ star who read และนิทรรศการ สนุกกับวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์ ใช้เกมมาเฟียในการร่วมกิจกรรม มีรูปแบบการเล่นให้ผู้เล่นทายว่าใครคือมาเฟีย ในมาเฟียจะเป็นการ์ดตัวละครจากการอ่านตามรอยไอดอล รวมถึงมีกิจกรรม เกมถอดรหัส อ่านตามรอยเจ้าฟ้า
ฐานที่ 4 Guess Who ฉันคือใครในหนังสือ เป็นฐานจัดกิจกรรมเกม Guess who ฉันคือใครในหนังสือ ซึ่งเป็นการนำตัวละครจากทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการสร้างเป็นเกมทายตัวละครชื่อดัง "Guess who"
ฐานที่ 5 ชาบูรักการอ่าน เป็นฐานจัดกิจกรรมเกมชาบูรักการอ่าน ให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ่านนอกเวลาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน โดยนำรูปแบบการเล่นมาจากรูปแบบการกินของชาบู
ฐานที่ 6 รางวัลนำโชคและประเมินกิจกรรม เป็นฐานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินกิจกรรมและแจกของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ที่คั่นหนังสือ เซียมซีรักอุทัย ชุดเครื่องเขียน หนังสือ jacketbook เป็นต้น