เกมใหม่ชวนลอง : Guess who ฉันคือใครในหนังสือ

,

Guess who คือเกมทายชื่อตัวละครที่เป็นที่นิยมอย่างมากในขณะนี้ โดย Guess who ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นทายชื่อตัวละคร โดยห้องสมุดได้นำ Guess who มาประยุกต์กับงานห้องสมุดด้วยการนำตัวละครจากทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการและจาก นิทรรศการ Full house จัดทำเป็นเกม Guess who ฉันคือใครในหนังสือ จำนวน 24 ตัวละคร คัดเลือกจากตัวละครในดวงใจ ตัวละครยอดนิยม และตัวละครที่มีความโดดเด่นในเรื่อง มีการปรับเปลลี่ยนกระดาน Guess who ทุกเดือน มีวิธีการเล่นดังนี้
อุปกรณ์ในการเล่น
1. กระดาน Guess who 2 สี ได้แก่ สีเหลือง และสีน้ำเงิน ใช้สำหรับคัดเลือกตัวละคร
2. การ์ดตัวละคร ใช้สำหรับการเลือกตัวละครที่ต้องการนำมาเล่น Guess who ในแต่ละข้อ
1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝั่ง คือ สีเหลือง และสีน้ำเงิน
2. เลือกการ์ดตัวละครจากกล่อง โดยมีวิธีการเลือกเป็นตัวละครที่คิดว่าฝั่งตรงข้ามไม่สามารถคาดเดาได้
3. หลังจากผู้เล่นแต่ละฝั่งเลือกการ์ดตัวละครเสร็จ ให้ผู้เล่นทำการตกลงว่าใครจะเริ่มก่อน เมื่อตกลงเรียบร้อย ให้ผู้เล่นที่เริ่มเล่นก่อนเริ่มถามคำถามที่ตนอยากรู้เกี่ยวกับตัวละครที่ฝ่ายผู้เล่นอีกฝั่งถือ เช่น เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง หากผู้เล่นตอบว่าเป็น ผู้ชาย ให้ผู้เล่นอีกฝั่งใช้มือปิดที่ตั้งตัวละครบนกระดาน Guess Who ที่ตรงกันข้ามกับที่ผู้เล่นบอก คือ ผู้หญิง และสัตว์ (ไม่มีเพศ) โดยผู้เล่นสามารถตั้งคำถามได้คนละ 6 คำถามเท่านั้น เมื่อครบ 6 คำถาม ต้องตอบตัวละคร หากตอบถูกชนะ หากตอบผิดมีโอกาสในการตอบเพียง 2 ครั้ง หรือหากผู้เล่นมั่นใจว่าเป็นตัวละครตัวนั้นสามารถตอบก่อนครบ 6 คำถามได้ (กรณีตอบก่อน 6 คำถามสามารถถามคำถามเพื่อเลือกตัวละครที่อีกฝั่งถือการ์ด)
หากผู้ใช้มีความสนใจสามารถเล่น Guess who ฉันคือใครในหนังสือ ได้ที่ มุมสบาย ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ในเวลาเปิดทำการ 07.30-17.00 น ทุกวันจันทร์- ศุกร์