เปิดกรุหนังสือเตรียมสอบ พิชิตข้อสอบไม่ใช่เรื่องยาก ใน UTW LIBRARY

วันนี้งานห้องสมุดจะพาทุกคนมาเปิดกรุหนังสือเตรียมสอบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องมายืมในห้องสมุด งานห้องสมุดขอแนะนำ UTW Library แอปพลิเคชันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุทัยวิทยาคม นอกจากมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทบันเทิงคดีแล้ว ห้องสมุดมีให้บริการหนังสือคู่มือเตรียมสอบสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือคู่มือเตรียมสอบแบ่งออกเป็นรายวิชา ดังต่อไปนี้
วิชาภาษาต่างประเทศ ได้แก่
1. ภาษาจีน
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360403
2. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360378
3. นักสืบข้อสอบ Error Identification
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360424
4. SUPER GRAMMAR สรุปเข้มไวยากรณ์อังกฤษ มัธยมปลาย
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360428
5. ไวยากรณ์เกาหลีเบื้องต้น ที่คุณต้องรู้
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360417
6. ทางลัด Grammar อ่านก่อนสอบ
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360422
7. GET อังกฤษ with Trick for GAT & 9 วิชาสามัญ
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360481
8. 100 ศัพท์ ออกสอบ TOEIC
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360492
9. เจาะลึก ! แนวข้อสอบ O-NET ENG ม.6
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360551
วิชาภาษาไทย ได้แก่
1. พิชิตภาษาไทย ADMISSION และเตรียมสอบ ม.4-5-6
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360386
2. ติวฟิตพิชิตสอบ ภาษาไทย O-NET ม.3
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360475
3. 400 ข้อสอบภาษาไทย ม.6 O-NET
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360478
4. สรุป ถาม-ตอบ และแบบฝึกหัด ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.6
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360459
วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่
1. สรุปเคมี มัธยมปลาย Chemistry PAT & วิชาสามัญ
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360414
2. QUICK BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360416
3. SUPER BIOLOGY สรุปเข้มชีววิทยา มัธยมปลาย
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360420
4. คัมภีร์ฟิสิกส์ Entrance ม.4-5-6 สอบตรง สอบโควตา Admissions PAT 2
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360503
5. ติวเข้มฟิสิกส์ Entrance (7 วิชาสามัญ)
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360501
วิชาสังคมศาสตร์ ได้แก่
1. ชิตสังคม O-NET ม.6 ฉบับรวบรัด
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360479
2. คู่มือเตรียมสอบสังคม ฯ ภูมิศาสตร์ ม.4-6
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360460
3. คู่มือเตรียมสอบสังคมฯ เศรษฐศาสตร์ ม.4-6
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360461
4. เจาะข้อสอบสังคม O-NET ม.6
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360507
วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่
1. โจทย์เจ๋งคณิตศาสตร์ Entrance ทุกระบบ
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360482
2. พร้อมรบ ครบเครื่อง คณิตศาสตร์ O-NET ม.4-5-6
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360486
3. สรุปเข้ม 9 วิชาสามัญคณิตศาสตร์ 2 + แนวข้อสอบเสมือนจริง
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360558
4. ติวฟิตพิชิตสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ม.3
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360476
5. เฉลยเก็งแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT 1
ลิงค์ : http://utw.vlcloud.net/ebookall/detail/360477