ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศัพท์ญี่ปุ่น 6,000 คำไม่รู้...ไม่ได้
หมวด : ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : วาสนา ประชาชนะชัย
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวบรวมศัพท์ญี่ปุ่นที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมคำอ่าน คำแปลภาษาไทย ง่ายต่อการออกเสียง สามารถนำไปใช้ในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจ