ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สุนทรภู่ :อาลักษณ์เจ้าจักรวาล
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ผู้แต่ง : ล้อม เพ็งแก้ว
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นักอ่านหลายท่านอาจจะคุ้นกับบทสรุปที่ว่า สุนทรภู่เป็น “อาลักษณ์ขี้เมา” แต่หากได้อ่านอย่างมีวิจารณญาณก็จะได้คำตอบว่าท่านเป็นอาลักษณ์ขี้เมาหรือ “อาลักษณ์เจ้าจักรวาล” กันแน่  หนังสือเล่มนี้จึงนำเสนอข้อเขียนในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลเน้นย้ำกับผู้อ่านเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา